Dostawa za 1 grosz! Tylko do północy 05.12. Zobacz naszą bożonarodzeniową kolekcję.

Mixowanie nie idzie za dobrze? Coś nie działa? Spróbuj użyć innej przeglądarki, np. Edge, a my zajmiemy się naprawą. Przepraszamy!

Dieta dobra dla środowiska – na czym polega?

Dieta dobra dla środowiska – na czym polega?

Coraz więcej osób uświadamia sobie, że dieta oparta o produkty roślinne jest korzystna dla zdrowia. Badania wykazały związek takiego odżywiania z obniżeniem ryzyka wystąpienia otyłości, chorób układu krążenia, a także cukrzycy typu 2. Co więcej, wielu badaczy potwierdza inny korzystny aspekt diety roślinnej: jest ona najkorzystniejsza z punktu widzenia ochrony środowiska i dobrostanu naszej planety.


Badanie opublikowane w 2018 roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature wskazuje na niepokojące trendy zachodzące w środowisku naturalnym w wyniku silnej antropopresji. Badanie dotyczyło wpływu potrzeb żywieniowych zwiększającej się populacji ludzkiej i jednoczesnego wzrostu zapotrzebowania krajów Zachodnich na mięso oraz żywność przetworzoną. Oba te czynniki zagrażają równowadze środowiska naturalnego z uwagi na jego intensywne przekształcanie, wynikające z potrzeb konsumpcyjnych. Autor badania Marco Springmann z Uniwersytetu w Oxford ostrzega, że tak nieprzemyślana gospodarka prowadzona przez człowieka może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian klimatycznych, skutkujących ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi na skutek wycinki lasów i spadku bioróżnorodności. Naukowiec wspomniał też o wzrastającym zanieczyszczeniu mórz i oceanów, które doprowadza do powstawania tak zwanych martwych stref na skutek braku tlenu.
Springmann podkreślił, że zachowanie dobrostanu planety będzie wymagało zmniejszenia o połowę aktualnych strat żywności oraz ograniczenie ilości odpadów. Istotnym jest także dostosowanie produkcji rolnej oraz wdrożenie odpowiednich technologii w produkcji żywności. Efektywność zmian zależeć jednak będzie od postępu zmian w społeczeństwach, głównie krajów zachodnich względem powszechnego wprowadzenia diety opartej na roślinach.


Także wśród dietetyków panuje przekonanie, że trend dominacji diet roślinnych jest korzystny zarówno z punktu widzenia dobrostanu planety, jak również zdrowia konsumentów.


W jaki sposób postrzegają ten ogólnoświatowy problem sami konsumenci? Z przeprowadzonego w grudniu 2018 roku sondażu Nielsena wynika, że 46% ankietowanych wskazało, że kupowanie produktów lokalnych jest korzystne, jednak tylko 16% badanych wiedziało, w jaki sposób styl życia wpływa na zachodzące zmiany klimatyczne na Ziemi. Spośród ankietowanych wyraźnie odznacza się grupa osób bardziej świadomych negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko – są to millenialsi. Wcześniejszy sondaż Nielsena z 2015 roku wyraźnie wyodrębnił tę grupę jako eko-świadomych – jak zauważono w badaniu aż 75 % millenialsów chętniej kupowało produkty pochodzące od producentów stawiających na dbałość o środowisko, mimo, że wiązało się to z większymi wydatkami.


Zatem, która z popularnych diet będzie odpowiadała potrzebom konsumentów, jak i ochrony zasobów naszej planety? Przeczytaj w kolejnym artykule.


--
Springmann, M., Clark, M., Mason-D’Croz, D., Wiebe, K., Bodirsky, B. L., Lassaletta, L., ... & Jonell, M. (2018). Options for keeping the food system within environmental limits. Nature, 562(7728), 519.
Springmann, M., Wiebe, K., Mason-D'Croz, D., Sulser, T. B., Rayner, M., & Scarborough, P. (2018). Health and nutritional aspects of sustainable diet strategies and their association with environmental impacts: a global modelling analysis with country-level detail. The Lancet Planetary Health, 2(10), e451-e461.
Scarborough, P., Appleby, P. N., Mizdrak, A., Briggs, A. D., Travis, R. C., Bradbury, K. E., & Key, T. J. (2014). Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK. Climatic change, 125(2), 179-192.
Hardin-Fanning, F., & Rayens, M. K. (2015). Food cost disparities in rural communities. Health promotion practice, 16(3), 383-391.
van de Kamp, M. E., van Dooren, C., Hollander, A., Geurts, M., Brink, E. J., van Rossum, C., ... & Temme, E. H. (2018). Healthy diets with reduced environmental impact?–The greenhouse gas emissions of various diets adhering to the Dutch food based dietary guidelines. Food Research International, 104, 14-24.
Sacks, F. M., Svetkey, L. P., Vollmer, W. M., Appel, L. J., Bray, G. A., Harsha, D., ... & Karanja, N. (2001). Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. New England journal of medicine, 344(1), 3-10.
Turral, H., Burke, J., & Faurès, J. M. (2011). Climate change, water and food security (No. 36). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Anand, S. S., Hawkes, C., De Souza, R. J., Mente, A., Dehghan, M., Nugent, R., ... & Kromhout, D. (2015). Food consumption and its impact on cardiovascular disease: importance of solutions focused on the globalized food system: a report from the workshop convened by the World Heart Federation. Journal of the American College of Cardiology, 66(14), 1590-1614.
Sáez-Almendros, S., Obrador, B., Bach-Faig, A., & Serra-Majem, L. (2013). Environmental footprints of Mediterranean versus Western dietary patterns: beyond the health benefits of the Mediterranean diet. Environmental Health, 12(1), 118.
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2019/what-food-related-causes-do-us-consumers-care-about-today/, https://www.nielsen.com/ma/en/insights/article/2015/green-generation-millennials-say-sustainability-is-a-shopping-priority/ https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf https://www.wri.org/resources/data-visualizations/protein-scorecard
http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000505/en/stocks.pdf

Wróć do wszystkich artykułów

0 Komentarzy do artykułu Dieta dobra dla środowiska – na czym polega?


Komentarz

Następne artykuły

0 Koszyk Do góry